Ἀποδοχή, Ποῦτιν, Ὀμπάμα

Στὴν Ἀμερικὴ ἔγινε δημοσκόπηση γιὰ τὸ χειρισμὸ τῆς συριακῆς ὑποθέσεως ἀπ’ τοὺς ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν∙ στὴν ἐρώτηση, ποιὸς ἔκανε τοὺς πιὸ ἔξυπνους χειρισμούς, τὸ 49% ἀπάντησε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ τὸ 25% ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι βρίσκονται σὲ μονοψήφιο ἀριθμό. Στὴν ἀντίστροφη ἐρώτηση, τὸ ποιὸς ἔκανε τὰ περισσσότερα λάθη, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος εἶναι στὸ 30% καὶ ὁ Ρῶσος στὸ 10%∙ ἡ σφυγμομέτρηση αὐτὴ μέτρησε πάρα πολὺ στὸν Λευκὸ Οἶκο καὶ πολλοὶ τῆς ἀποδίδουν τὴν στροφή του στὸ Ἰρανικὸ καὶ Συριακό. Δηλαδή, οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοί, ποὺ ἔβλεπαν τοὺς Ρώσους σὰν διαόλους ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ψυχροῦ πολέμου, ἀλλάζουν στάση. Σημαντικὴ ἀνατροπὴ τῆς διεθνοῦς δυναμικῆς.