Γερμανία, πρὸς κυβέρνηση

Οἱ Σοσιαλδημοκράτες ἐμφανίζονται διχασμένοι στὴ Γερμανία, ὡς πρὸς τὴν συμμετοχή τους στὸν μεγάλο συνασπισμὸ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ τὰ δύο τρίτα τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν στελεχῶν εἶναι κατά, ἀλλὰ τὸ 50% τῶν ψηφοφόρων τάσσονται ὑπέρ, ὁπότε ἡ ἀπόφαση μᾶλλον κλίνει ὑπὲρ τῶν τελευταίων. Ἐὰν ἀρνηθοῦν τὴν συμμετοχή τους στὴν κυβέρνηση, τότε οἱ ἐκλογὲς ἐπαναλαμβάνονται καὶ χάμενο εἶναι τὸ κόμμα τους, διότι ἡ καγκελάριος βρίσκεται στὸ ἀπόγειο τῆς δημοτικότητός της∙ οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι θὰ γίνει κυβέρνηση, ἀλλὰ ἴσως ἀργήσει λίγο στὰ παζάρια. Σὲ κυβερνητικὴ κρίση ἀντιθέτως βαδίζει ἡ Ἰταλία, διότι οἱ πέντε ὑπουργοὶ τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι παραιτήθηκαν ἤδη, ἐπειδὴ ἔχει ἐκπέσει τῆς Γερουσίας ὁ ἀρχηγός τους∙ ὁ Ἐνρίκο Λέττα ἐπέστρεψε ἐπειγόντως ἀπ’ τὴν Νέα Ὑόρκη κι ἄρχισε ἀμέσως τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ νέα περίοδο ἀκυβερνησίας, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία.