ΗΠΑ, Ἰράν, Συρία, ἁπάλυνση

Οἱ σχέσεις τῆς Ἀμερικῆς, μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Συρία, ἐξομαλύνθηκαν ἀρκετὰ καὶ βαδίζουν πρὸς τὴν ἀποκατάστασή τους∙ ὁ Μπάρακ Ὀμάμα μίλησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Ρουσὰν Χουσανί, γιὰ τὴν διπλωματικὴ ἐπίλυση τῶν διαφορῶν, ἐνῶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἐνέκρινε ψήφισμα,γιὰ τὴν παράδοση τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Συρίας, ἀλλὰ χωρὶς καμμία ἀναφορὰ στὴν ἀπειλὴ χρήσεως βίας. Μετὰ ἀπὸ τριανταπέντε χρόνια ἡ ψυχρὴ σύγκρουση ΗΠΑ καὶ Περσίας βαίνει πρὸς τὸ τέλος της, ἂν καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἔδειξε ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων∙ ἡ Οὐάσιγκτον δείχνει ὅτι γυρίζει σελίδα στὴν στρατηγική της στὴ Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ στάση τῶν ἀραβικῶν κρατῶν καὶ πρωτίστως τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἀδιάλλακτος ἐχθρὸς τοῦ Ἰρὰν στὴν περιοχὴ καὶ ὁ χρηματοδότης τῆς μεγαλυτέρας ἀνταρτικῆς ὀργανώσεως στὴ Συρία. Οἱ διαφωνίες γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος μὲ τὴν Βουλή, ἴσως μέτρησαν.