Κλίμα, ἐπιβίωση ἀνθρώπου

Ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου στὴν γῆ ἀπειλεῖται εὐθέως ἀπ’ τὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, σύμφωνα μὲ τὴν ἐμπεριστατωμένη ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Περιβάλλοντος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν∙ ἡ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι κατὰ 95% ὁ ἄνθρωπος φέρει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου καὶ ὅτι μέχρι τὸ 2100 ἡ μέση θερμοκρασία θὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ 3,8 στοὺς 4,5 βαθμοὺς Κελσίου. Ἡ τήξη τῶν παγετώνων θὰ ἐπιταχυνθεῖ καὶ ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης θὰ αὐξηθεῖ κατὰ εἴκοσι ἑκατοστά, μὲ ἀποτέλεσμα πολλὲς περιοχὲς τῆς ὑφηλίου νὰ κατακλυσθοῦν ἀπ’ τὰ ὕδατα καὶ πρῶτα τὰ χαμηλὰ νησιὰ τῆς Πολυνησίας∙ οἱ μετεωρολόγοι ὑπογραμμίζουν ὅτι τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, κατακλυσμοί, ξηρασίες, κυκλῶνες, ἀνεμοστρόβιλοι θὰ πολλαπλασιασθοῦν μὲ ἀπρόβλεπτο ρυθμό καὶ συνέπειες στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ μεγάλοι ὅμως, καὶ πρώτη ἡ Ἀμερική, ἔδειξαν ὅτι δὲν ἀνησυχοῦν. Ἄλλωστε οὔτε κἂν σχολίασε ἡ κυβέρνησή της τὴν ἔκθεση. Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις.