Προετοιμασία τοῦ τέλους τῶν Μνημονίων

Ἡ ὁμαλὴ καὶ ἀθόρυβη ἐπιθεώρηση τῆς τρόικας, μὲ ἔκφραση ἱκανοποιήσεως γιὰ τὴν πρόοδο τῶν μεταρρυθμίσεων, σημαίνει ὅτι εἰσήλθαμε στὴν τελικὴ εὐθεῖα τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὰ Μνημόνια∙ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δήλωσε ὅτι, προϋπόθεση γιὰ τὴν προσφυγὴ στὶς ἀγορὲς εἶναι τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ ἀνάπτυξη γιὰ δύο τρίμηνα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι σὲ ἐννέα μῆνες γίνεται τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα∙ ἡ ὕφεση τὸ τρίτο τρίμηνο προβλέπεται σὲ 2-2,5%, ὁπότε τὸ τέταρτο κατέρχεται γύρω στὴ μονάδα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸν τελευταῖο μῆνα μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ κάποια ἑκατοστὰ ἀνάπτυξη∙ αὐτὰ δείχνει ἡ δυναμική, ὅταν ἡ παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου ἁπλώνεται στὸ Δεκέμβριο καὶ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις της στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία τώρα ἀρχίζουν, ὅπως καὶ τῶν ἐπενδύσεων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία.