Ἐγγραφὲς νέων φοιτητῶν

Σὲ μερικὰ Πανεπιστήμια οἱ πρυτάνεις ἔχουν κλείσει τὴν γραμματεία καὶ δὲν δέχονται τὴν ἐγγραφὴ τῶν νέων φοιτητῶν, διότι διαφωνοῦν μὲ τὴν διαθεσιμότητα μερικῶν ὑπαλλήλων∙ δηλαδὴ ἐπιμένουν στὴν παραμονὴ τῶν παρανόμως προσληφθέντων. Μάλιστα, ὁ ἀμπελοφιλόσοφος τοῦ Καποδιστριακοῦ δήλωσε, ὅτι, «εἶναι προτιμώτερο νὰ χαθεῖ ἕνα ἑξάμηνο, παρὰ νὰ χαθεῖ τὸ Πανεπιστήμιο». Στὴ θητεία του ὡς πρύτανις ἀπέδειξε ὅτι ἔχει ὀλιγώτερη σχέση μὲ τὴν λειτουργία τοῦ Πανεπιστημίου ἀπὸ ὅση ἔχει μὲ τὴν πραγματικὴ φιλοσοφία καὶ περισσότερο μὲ τὴν ἑλληνική∙ ἐμφανῶς ὑπηρετεῖ τὰ κομματόσκυλα τὰ ὁποῖα τὸν ἐξέλεξαν καὶ τὰ ὁποῖα τραπέζωνε συστηματικὰ στὰ περὶ τὰ Ἰλίσια ἑστιατόρια στὴν προεκλογικὴ περίοδο. Πράγματι, ποιὸς πλήρωνε τὰ ἔξοδα; ὁ μισθός του δὲν ἔφθανε.