Ἱταλία, πολιτικὴ κρίση

Ἡ Ἰταλία εἰσῆλθε σὲ βαθειὰ πολιτικὴ κρίση, καθὼς ὁ Σύλβιο Μπερλουσκόνι, μόλις ἀνακοινώθηκε ἡ ἔκπτωσή του ἀπ’ τὴν Γερουσία, ἀπέσυρε τοὺς πέντε ὑπουργούς του ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπειλὴ γιὰ παραίτησή της∙ ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ συμφώνησε στὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης τῆς Βουλῆς στὸ πρόσωπό του αὔριο. Πολλοὶ συντηρητικοὶ βουλευτὲς φαίνεται ὅτι ἀλλάζουν στάση καὶ εἶναι πρόθυμοι πλέον γιὰ παροχὴ ψήφου ἐμπιστοσύνης. Ἡ χώρα διέρχεται σοβαρώτατη οἰκονομικὴ κρίση, ὁπότε οἱ πρόωρες ἐκλογὲς δὲν συνιστῶνται ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐπισημάνει τοὺς κινδύνους αὐτούς, διότι πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη μεγαλύτερη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης. Πάντως ἡ παροχὴ ψήφου ἐμπιστοσύνης δὲν ἀποκλείεται, ἐπειδὴ εἶναι ἰσχυρὲς οἱ πιέσεις τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῶν οἰκονομικῶν κύκλων∙ οἱ τελευταῖες ἐκλογὲς δὲν ἔδωσαν βιώσιμη κυβέρνηση, ὁπότε πολλοὶ πιστεύουν ὅτι παρόμοιο ἀποτέλεσμα θὰ δώσει πάλι ἡ προσφυγὴ στὶς κάλπες.