Ἀμερική, στάση πληρωμῶν

Ἡ στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδικῆς κυβερνήσεως ἐθεωρεῖτο δεδομένη ὣς τὶς μεσημβρινὲς ὧρες Ἀμερικῆς, καθὼς οἱ διαφωνίες τοῦ προέδρου καὶ τῶν Ρεπουμπλικανῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων διευρύνονταν, ἀντὶ νὰ γεφυρώνονται∙ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐπιδιώκουν τὴν ταπείνωση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ τὴν εὔκολη νίκη στὶς ἑπόμενες ἐκλογές∙ ὁ πρόεδρος, ἀπ’ πλευρά του, δὲν ἠδυνήθη προσελκύσαι τὴν κοινὴ γνώμη, ὡς τὸ καλύτερον ὅπλο κατὰ τῆς πλειοψηφίας στὴ Βουλή. Ἐφ’ ὅσον δὲν ἐπῆλθε συμφωνία μέχρι τὰ μεσάνυχτα, κάπου 800000 ὑπάλληλοι τῆς κυβερνήσεως ἀπολύονται, μὲ ἀβέβαιη τὴν ἐπαναπρόσληψή τους, ὅταν ἐγκριθεῖ ἡ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ∙ οἱ ἀγορὲς σημείωσαν ἀπότομη πτώση, ὅπως καὶ τὸ δολλάριο, ἐνῶ ἀποδυναμώνεται πλήρως τὸ διεθνὲς κύρος τῆς χώρας. Ἡ κρίση ἔρχεται, μετὰ ἀπὸ μακρὰ σειρὰ ἀτυχῶν χειρισμῶν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, Συριακό, ἐνῶ καὶ ἡ προσέγγιση μὲ τὸ Ἰρὰν δημιουργεῖ προβλήματα. Ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς ἔσπευσε στὴν Οὐάσιγκτον.