Αὐστρία, ἄνοδος ἀκροδεξιᾶς

Οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Αὐστρία ἔδωσαν ὁριακὴ πλειοψηφία στὸ κυβερνῶν κεντροδεξιὸ σχῆμα, ἀλλὰ καὶ μεγάλη ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ τὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα πῆρε τὸ 27%, ἔναντι 29% στὴν παλιὰ Βουλὴ καὶ τὸ Συντηρητικὸ 24%, ἀπὸ 26%, ἐνῶ τὸ ἀκροδεξιὸ ἀνέβηκε στὸ 22%. Τὰ ἀποτελέσματα ἔχουν ἀνησυχήσει τοὺς Εὐρωπαίους, διότι τὰ συνθήματα τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος εἶναι ἐναντίον τῶν μεταναστῶν καὶ κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, ἂν καὶ ἡ Αὐστρία ὑφίσταται τὴν ἐλαφρότερη κρίση σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄλλους ἑταίρους καὶ περισσοτέρο μὲ τοὺς νότιους∙ ἔχει δεχθεῖ ὅμως πολλοὺς μετανάστες ἀπ’ τὶς ἀνατολικὲς χῶρες, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος. Ἐπὶ πλέον πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ τὸ παλαιὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα τὸ ὁποῖο δὲν ἐξασφάλισε τὸ 4% γιὰ τὴν εἴσοδό του στὴν Βουλή.