Ἐλεύθερη ζώνη τῆς Σαγκάης

Ἡ Σαγκάη ἐγκαινίασε ἐλεύθερη έμπορικὴ ζώνη τὴν Κυριακή, σὲ ἔκταση 30000 στρεμμάτων καὶ μὲ κανονικὴ ὑποδομὴ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση ἐμπορικῶν, βιομηχανικῶν καὶ πιστωτικῶν ἐργασιῶν∙ φιλοδοξία τῶν ἀρχῶν εἶναι ἡ μετατροπή της σὲ μεγάλο διεθνὲς πιστωτικὸ κέντρο, καθὼς εἶναι ἐλεύθερες οἱ συναλλαγὲς σὲ αὐτήν, καὶ χωρὶς τοὺς περιορισμοὺς στὴν ὑπόλοιπη Κίνα. Ἤδη πολλὲς ἐπιχειρήσεις ἔχουν ἐγκατασταθεῖ κι ἄρχισαν τὶς ἐργασίες τους, ἐνῶ κεντρίζει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μεγάλων τραπεζῶν, ὄχι μόνο τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς∙ στὴν ζώνη τὸ ρεμίνμπι θὰ εἶναι πλήρως μετατρέψιμο καὶ διαθέσιμο γιὰ ἀποθεματικὸ νόμισμα ἀπὸ τρίτες χῶρες, κυρίως ἀσιατικές, πιὸ ἀποτελεσματικὰ ἀπὸ ὅτι γίνεται μέχρι τώρα. Ἡ ζώνη ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν ἀμερικανικὴ πρόταση γιὰ συνεργασία τῶν χωρῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ.