Συναντήσεις πρωθυπουργοῦ στὴν Ἀμερικὴ

Οἱ συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Ἀμερικὴ συμβάλλουν τὰ μέγιστα στὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων καὶ στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ παρὰ τὴν σοβαρὴ κρίση της καὶ τὴν στάση πληρωμῶν, ποὺ ἐπηρεάζουν ὁπωσδήποτε τὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ μεγάλα ἀμερικανικὰ κεφάλαια ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, διότι γνωρίζουν τὴν στρατηγική μας θέση καὶ τὰ πλεονεκτήματά της. Ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος, καὶ μὲ τὴν πάταξη τῆς ἀντιδημοκρατικῆς ἀκροδεξιᾶς, αἴρει στὴν πραγματικότητα καὶ τὶς τελευταῖες ἐπιφυλάξεις κάποιων κύκλων∙ ἡ συζήτηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ ἦταν ἐποικοδομητικὴ καὶ ἐνθαρρυντικὴ γιὰ τὴν συνέχιση τῆς οἰκονομικῆς μας πολιτικῆς. Ὅσο πληθαίνουν οἱ εἰσροὲς κεφαλαίων ἀπὸ ἄλλες χῶρες προσελκύουν καὶ τὰ ἀμερικανικά, διότι πολλὰ ἐκδηλώνουν ἐνδιαφέρον ἀποκτῆσαι σταθερὴ θέση στὴν δυναμικὴ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας.