Αἱσιοδοξία γιὰ οἰκονομία

Ἡ αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση ἐξαπλώνεται σὲ ὅλα τὰ στρώματα, καθὼς ἐπεκτείνονται τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα ἀπ’ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ἡ ἀναγνώριση τῆς προόδου στὶς μεταρρυθμίσεις ἀπ’ τὸν μονίμως πικρόχολο Πὼλ Τόμσον, θεωρεῖται ὡς τὸ βαρόμετρο. Ἡ ἐπέκταση στοὺς ἄλλους κλάδους, μὲ πρώτους τὶς πωλήσεις ἀκινήτων, κυρίως σὲ ξένους μὲ ἀντίκρυσμα τὴν παροχὴ πενταετοῦς βίζας ἀκολουθεῖ, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ πρῶτες κινήσεις καὶ στὴν ἑλληνικὴ οἰκοδομή∙ ἡ ἐπανεκκίνηση δὲν ἀνακόπτεται πλέον, ἀναγνωρίζουν οἱ ἑλληνικοὶ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς, οἱ χειραφετημένοι ἀπ’ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα καὶ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή. Ἀκόμη καὶ τὸ Χρηματιστήριο ἀντέχει στὶς πιέσεις τῶν κερδοσκόπων καὶ παρουσιάζει τελικὰ ἄνοδο, παρὰ τὴν δυσμενῆ διεθνῆ συγκυρία∙ τέλος καὶ ὁ ΙΟΒΕ ἀνακάλυψε τὴν αἰσιοδοξία τῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρει λέξη, γιὰ τὴν πρὸ διμήνου πρόβλεψή του γιὰ ὕφεση 5,2% φέτος.