Ἀπολογίες, προφυλακίσεις

Οἱ ἀπολογίες τῶν ἡγετικῶν κλιμακίων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἄρχισαν μὲ τὶς προφυλακίσεις ὡς ἐπακόλουθο, ἐνῶ ἡ ἐξάχνωση τῶν στελεχῶν της ἀποδεικνύει τὴν σαθρότητα τοῦ σχήματος∙ τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ καὶ δὲν ἀμφισβητοῦνται ἀπὸ κανέναν, ἐνῶ οἱ στενὲς σχέσεις μὲ τὸν ὑποκόσμο ὄζουν κυριολεκτικά. Οἱ ἐναπομείναντες βουλευτὲς ὁμολογοῦν τὴν ἀνυπαρξία τους, καθὼς δὲν ἔχουν προβεῖ σὲ καμμία ἐνέργεια ἔστω καὶ ἁπλῆς κομματικῆς παρουσίας∙ οἱ διασυνδέσεις τους στὴν Ἀστυνομία ἐλάχιστες, ἀλλὰ σὲ καίριες θέσεις τοὺς ἐπέτρεπαν κάποια ἄνεση κινήσεων καὶ προβολῆς. Μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ τῶν «στελεχῶν» στὴν ΕΥΠ ἔχασαν τὸν προσανατολισμό τους ὅλοι τους σχεδόν∙ ἀκόμη καὶ ἡ ἀπειλὴ γιὰ ὁμαδικὴ παραίτηση τῶν βουλευτῶν μᾶλλον παρακάμπτεται, διότι φοβοῦνται ὅτι θὰ φέρει ἐκτὸς Βουλῆς καὶ τοὺς ἐναπομείναντας. Μοναδικοὶ ὑποστηρικτές τους οἱ ἀκροαριστεροὶ τοῦ διαδικτύου, μὲ τὴν δικαιολογία τῆς συνταγματικῆς νομιμότητος, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς φρασεολογία. Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα δουλεύουν κανονικά.