Θρασύδειλοι καὶ χαμερπεῖς

Ἡ ἐξαφάνιση ἀπὸ προσώπου γῆς τῶν ὀπαδῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς ἐξέπληξε τοὺς πάντας, καὶ περισσότερο τὴν ἡγεσία της∙ οἱ δημοσιευόμενες συνομιλίες τῶν στελεχῶν της εἶναι ἄκρως ἀποκαλυπτικές. Ὅλοι τους εἶναι τρομοκρατημένοι καὶ κρυπτόμενοι ἀπὸ χωρίου εἰς χωρίον καὶ δὲν βρέθηκαν λίγες δεκάδες νὰ τολμήσουν τὴν εὐθεῖα ὑποστήριξη πρὸς τὸν προφυλακισμένο ἀρχηγό τους∙ οἱ λόγοι εἶναι πολλοί, ἀλλὰ οἱ πρῶτοι εἶναι αὐταπόδεικτοι: πρῶτον, ὅτι ἡ ἐμφανισθεῖσα ὡς πανίσχυρη καὶ πλήρως πειθαρχημένη ὁμάδα ἦταν ἀέρας κοπανιστὸς καὶ σύμφυρμα ἰδιοτελῶν καὶ δειλῶν ἀτόμων∙ δεύτερον, μοναδικό τους μέλημα ἦταν τὸ οἰκονομικὸ κίνητρο, χωρὶς οὐδεμία πίστη σὲ κάτι ἄλλο. Οὔτε τὰ στελέχη του ἐνέπνευσε ὁ ἀρχηγὸς οὔτε τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους. Ἐξαχνώθηκαν στὸν ἀέρα.