ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ἐνδιαφέρον ξένων

Ἡ πώληση τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον τριῶν μεγάλων ἑταιρειῶν, τῆς Σῆμενς, τῶν γαλλικῶν καὶ τῶν ρωσικῶν σιδηροδρόμων∙ καὶ οἱ τρεῖς εἶναι ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες παγκοσμίως στὸν κλάδο κι ἔδειξαν ὅτι σκοπεύουν σὲ περισσότερες ἐπενδύσεις ἀπ’ τὴν διαχείριση τοῦ τροχαίου ὑλικοῦ τῶν σιδηροδρόμων μας. Πολιτικὰ τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι γίνεται ἡ χώρα πόλος ἕλξεως τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν, μὲ εὐρύτερα σχέδια∙ ξεφύγαμε δηλαδὴ ἀπ’ τὴν ἀπομόνωση καὶ τὴν μιζέρια. Πρακτικὰ ἔχει τὴν εὐρύτερη ἀπήχησή του στοὺς ἄλλους κλάδους τῆς οἰκονομίας μας∙ οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Γάλλοι ἔχουν δείξει ἄμεσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης, ὡς πύλης εἰσόδου στὰ Βαλκάνια καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη. Συμπληρώνει τὸν Πειραιᾶ.