Ἀμερική, στάση πληρωμῶν

Ἡ στάση πληρωμῶν εἶναι γεγονὸς ἀπὸ προχθὲς γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων δὲν ἐπῆλθε συμφωνία κι ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση ἀπέλυσε 800000 ὑπαλλήλους, στὰ τελωνεῖα, ταχυδρομεῖα, ἐφορίες, στρατό, περιβάλλοντος, πλὴν Ἀσφαλείας καὶ Ἀστυνομίας∙ μετὰ ἀπὸ ἕνα δίμηνο θὰ συζητηθεῖ καὶ πάλη ἡ πρόταση γιὰ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐπέρριψε τὴν εὐθύνη στὴν μικρὴ μειοψηφία τῆς Βουλῆς, ἐνῶ ὁ ἡγέτης τῶν Ρεπουμπλικανῶν στὸν πρόεδρο, διότι δὲν δέχεται τὴν μείωση τῶν δαπανῶν ὑγείας∙ ὁ πρόεδρος ἀπέδειξε πλήρη ἀδυναμία χειρισμοῦ τῆς ὑποθέσεως καὶ ἀναλήψεως τῶν καταλλήλων πρωτοβουλιῶν πρὸς ἀποτροπὴν τῆς στάσεως πληρωμῶν. Ὁ διεθνὴς ἀντίκτυπος εἶναι ὁ χειρότερος, διότι ἔρχεται στὴν πιὸ κακὴ στιγμὴ γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον∙ στὸ Συριακὸ ἀπέτυχε παταγωδῶς καὶ στὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις εἶναι διαρκῶς ἀπολογούμενη, ἐνῶ στὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Ἰράν, οἱ ἀντιδράσεις, στοὺς Ἀμερικανοεβραίους καὶ στοὺς Ἄραβες, εἶναι πολλές.