Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, παρὰ τὴν στάση πληρωμῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὴν πολιτικὴ κρίση στὴν Ἰταλία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3545 δολλάρια καὶ 132,5950 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,12, ἀλλὰ ὑποχώρησε μόνο ὁ χρυσός, 1332,25. Οἱ ἐπενδυτὲς φαίνεται ὅτι εἶχαν προεξοφλήσει τὸ ἀδιέξοδο στὰ ἀμερικανικὰ δημοσιονομικὰ καὶ δὲν παρατηρήθηκε πανικὸς στὶς ἀγορές∙ θεωροῦν δεδομένη τὴν ἀπαξίωση τοῦ ρόλου τῆς χώρας στὴν παγκόσμια οἰκονομία, καθὼς παρατηροῦν ἤρεμοι τὴν ἀναμέτρηση Λευκοῦ Οἴκου καὶ Καπιτωλίου. Στὴν Εὐρώπη ἀναμένεται ὁ σχηματισμὸς στὴ Γερμανία τῆς κυβερνήσεως τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ, ἐνῶ δὲν παρατηρεῖται νευρικότητα ὡς πρὸς τὴν ἔκβαση τῆς ἰταλικῆς κρίσεως∙ οἱ πληροφορίες γιὰ διαρροὴ πολλῶν βουλευτῶν τῆς Φόρτσα Ἰταλία καὶ γιὰ στήριξη τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἐνρίκο Λέττα πληθαίνουν, ἐνῶ ὁ Σύλβιο Μπερλουσκόνι μᾶλλον ἀπομονώνεται. Οἱ διεργασίες εἶναι πολλές, μὲ ἄμεσες παρεμβάσεις στὴ Ρώμη τῶν ἰσχυρῶν οἰκονομικῶν κύκλων τῆς Βορείου Ἰταλίας.