Μεταρρυθμίσεις Ἐρντογὰν

Οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ τουρκικοῦ πολιτικοῦ συστήματος, κάθε ἄλλο παρὰ ἔπεισαν τοὺς τρίτους∙ ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει ὅτι τὶς πρότεινε κομμένες καὶ ραμμένες στὰ μέτρα του. Ἔτσι, ἐπιτρέπει τὴν μαντήλα παντοῦ, ἐκτὸς στρατοῦ καὶ δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ἐνῶ μειώνει τὸ ποσοστὸ ἐκλογῆς βουλευτῶν, ἀπὸ τὸ σημερινὸ 10%, παραχωρεῖ ἀρκετὰ στοὺς Κούρδους, τὸ δικαίωμα τῆς γλώσσης, τῆς ἐκλογῆς τους στὴ Βουλή, ἀλλὰ δὲν περιέλαβε τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δὲν ἔπεισε καθόλου, παρὰ μόνο ὅτι ἔχει στὸ μυαλό του τὴν πτώση τῆς δημοτικότητός του καὶ τὶς προσεχεῖς ἐκλογές, μὲ σκοπὸ τὴν πολυδιάσπαση τῶν δυνάμεων στὴ Βουλὴ πρὸς ἐπιβίωσίν του∙ ἡ παταγώδης ἀποτυχία του στὸ Συριακὸ ἔχει ὁδηγήσει τὴν Τουρκία σὲ διεθνῆ ἀπομόνωση στὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.