Ὁλοκλήρωση συναντήσεων Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ὁ πρωθυπουργὸς ὁλοκληρώνει τὶς συναντήσεις του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ λίαν ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα• ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ἀναγνώρισε τὴν σημαντικὴ πρόοδο τῆς χώρας μας, τόσο στὶς μεταρρυθμίσεις, ὅσο καὶ στὴν μείωση τοῦ ἐλλείμματος καὶ στὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν τετραετία πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου μιλάει μὲ τόσο θερμὰ λόγια γιὰ τὴν Ἑλλάδα• αὐτὰ θεωροῦνται ὅτι προδικάζουν τὴν ἔκθεση τῆς τρόικας μέσα στὸ μῆνα• ἡ συνάντηση μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔγινε σὲ ζεστὴ ἀτμόσφαιρα, παρὰ τὸ δύσκολο πρόβλημα τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς χώρας. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀναγνωρίζει τὸν σταθεροποιητικὸ ρόλο τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὅπου ὅλα ἀνατρέπονται πλέον καὶ μοναδικὸς ἄξων ἀναφορᾶς παραμένει ἡ Εὐρωζώνη καὶ ἐκπρόσωπός της εἶναι ἡ χώρα μας.