Δόγματος γενομένου τούτου

Ὁ Σόλων ἐπέτυχε τὴν ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος ἀπ’ τοὺς Μεγαρεῖς∙ εἶχαν ψηφίσει νόμο οἱ Ἀθηναῖοι, νὰ τιμωρεῖται μὲ θάνατο, ὅποιος ζητήσει τὴν ἀπελευθέρωσή της κι ὁ Σόλων ἔκανε τὸν τρελὸ καὶ ξεσήκωσε μὲ μία ἐλεγεία του τοὺς νέους. Μετὰ τὴν κατάληψή της, «εἶτα παρὰ τῶν Ἀθηναίων ἐλεθοντὰς λαβὼν πεντακοσίους»∙ στὴ συνέχεια πῆρε ἀπ’ τοὺς Ἀθηναίους πεντακόσιους ἐθελοντές. «Δόγματος γενομένου τούτους, ἂν κατασχῶσιν τὴν νῆσον, κυρίους εἶναι τοῦ πολιτεύματος»∙ μὲ τὴν ψήφιση τῆς ἀκόλουθης συμφωνίας, ἐὰν κρατήσουν τὴν νῆσον, θὰ ἀσκοῦν τὴν κυβέρνηση στὴν πόλη. «Ἀναχθέντα δὲ συχναῖς ἁλιάσιν ἅμα τριακοντόρου συμπαραπλεούσης»∙ ἀφοῦ ξανοίχθηκε μὲ πολλὰ ψαράδικα πλοῖα καὶ μὲ μία τριακόντουρο, μὲ τριάντα κουπιά. «Ὑφορμίσασθαι τῇ Σαλαμῖνι κατὰ χηλήν τινα πρὸς τὴν Νίσαιαν ἀποβλέπουσαν»∙ προσορμίσθηκε στὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς Σαλαμῖνας, σὲ ἕνα ἀκρωτήριο ἀπέναντι ἀπ’ τὴν Νίσαια. Φοβόταν τὴν ἐπιδρομὴ τῶν Μεγαρέων γιὰ τὴν κατάληψη τῆς νήσου.