Ἰταλία, μεγάλη νίκη Λέττα

Ὁ Ἐρνίκο Λέττα ἐπέτυχε μεγάλη πολιτικὴ νίκη στὴν Ἰταλία, μὲ τὴν ἐξασφάλιση ψήφου ἐμπιστοσύνης στὴν Ἐθνοσυνέλευση• προηγουμένως ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔκανε δεκτὴ τὴν παραίτηση τῶν πέντε ὑπουργῶν τῆς Φόρτσα Ἰτάλια, ἐνῶ πολλοὶ βουλευτές της κινήθηκαν γιὰ τὴν παροχὴ ψήφου ἐμπιστοσύνης στὴ Βουλή, παρὰ τὴν ἀντίθετη εἰσήγηση τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι. Τελικά, κάτω ἀπ’ τὴν πίεση τῶν βουλευτῶν, ὁ ἀρχηγὸς ἀνέκρουσε πρύμναν καὶ εἰσηγήθηκε κι αὐτὸς τὴν παραμονὴ τῆς κυβερνήσεως στὴν θέση της, γιὰ «τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου της», ὅπως δήλωσε• ἡ ἀποσόβηση τῆς κρίσεως στὴν Ἰταλία παρέχει τὴν δυνατότητα στὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ἐπειδὴ καὶ στὶς ἄλλες νότιες χῶρες ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ἤδη ἡ ΕΚΤ ἔχει συμφωνήσει στὴν αὔξηση τῶν χορηγήσεων πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, μὲ σκοπὸ τὴν τόνωση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ ἀκόμη περισσότερο τὴν ἐνίσχυση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων.