Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς στάσεως πληρωμῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν κρίση στὴν Ἰταλία• τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,3540 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 131,8850 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1293,75, καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε ἀμετάβλητο, 108,07. Ἡ ψῆφος ἐμπιστοσύνης στὸν Ἐνρίκο Λέττα στὴν Ρώμη ἁπάλυνε τὶς πιέσεις στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, ἐνῶ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρρικὴ Τράπεζα διατήρησε τὰ βασικὰ ἐπιτόκια σταθερά, 0,5%• φαίνεται ὅτι στὴν Εὐρωζώνη ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη, καθὼς θεωρεῖται δεδομένος καὶ ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως στὴ Γερμανία. Στὶς ὑπερατλαντικὲς ἀγορὲς ἀντιθέτως οἱ ἀνησυχίες συντηροῦνται, διότι εἶναι ἄγνωστος ὁ χρόνος λήξεως τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως, ἀνέβαλε τὴν προγραμματισμένη ἐπίσκεψή του στὶς Φιλιππῖνες καὶ στὴν Μαλαισία. Ὁ Κινέζος πρόεδρος, ἀπ’ τὴν πλευρά του, ἄρχισε ἐπίσκεψη στὴν Ἰνδονησία, μὲ πολλὲς ἐμπορικὲς καὶ οἰκονομικὲς συμφωνίες νὰ ὑπογράφονται.