Κίνα, ψηφιακὴ τεχνολογία

Τὸ Κέντρο Ὑψηλῆς Τεχνολογίας τῆς Κίνας ἐπισκέφθηκε σύσσωμη ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, ὡς ἀπόδειξη τῆς βαρύτητος πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή∙ τὸ κέντρο βρίσκεται στὸ Τσουνγκουαμκούν, στὰ περίχωρα τοῦ Πεκίνου, καὶ συγκεντρώνει τὰ κύρια ἱδρύματα ἐρευνῶν καὶ ἀναπτύξεως νέας τεχνολογίας σὲ ὅλους τοὺς κλάδους. Πρὶν ἀπὸ εἴκοσι χρόνια ἑκατὸ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες εἶχαν ἀρχίσει μαθήματα προηγμένης τεχνολογίας στὸ ὑπὸ ἵδρυση κέντρο∙ σήμερα ἔχουν ἀναπτυχθεῖ 20000 ἑταιρεῖες, μὲ θυγατρικὲς οἱ περισσότερες, ἢ καὶ συνεργασία μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες στὴ μεγάλη χώρα καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἡ Κίνα θεωρεῖ τὴν προηγμένη τεχνολογία, ὡς τὸν δυναμικὸ κλάδο τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς της παρουσίας, ἐνῶ στὶς ἀναπτυγμένες περιοχές της ἔχει τὴν καλύτερη ἐφαρμογή της, γεγονὸς ἑρμηνεύομενο καὶ ἀπ’ τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῶν προϊόντων της.