Ἀποκαλυπτικὸς ὁ Γιοῦνκερ

Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν ἀποκαλυπτικὸς στὴν τελευταία συνένετυξή του∙ ἐὰν δὲν ὑπῆρχε τὸ εὐρώ, ἡ Εὐρώπη θὰ εἶχε βυθισθεῖ σὲ μονεταριστικὸ χάος μετὰ τὶς ἐπιθέσεις στοὺς δίδυμους πύργους. Ὁ τέως πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης εἶπε τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια: ὅσα ἀκολούθησαν τὶς ἐπιθέσεις, καὶ περισσότερο ὁ πόλεμος στὸ Ἰράκ, ἀπέβλεπαν στὴν ἐξαφάνιση τοῦ εὐρώ∙ οἱ ἀντιδράσεις τῶν Γκέχαρντ Σραῖντερ καὶ Ζὰκ Σιράκ, κατὰ τῆς συμμετοχῆς τους στὸν ἰρακινὸ πόλεμο, στὴν προστασία τῆς Εὐρωζώνης ἀπέβλεπαν. Φαίνεται τώρα ὅτι πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ εἶχε συμβάλει σημαντικὰ ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Λουξεμβούργου. Μίλησε καὶ γιὰ τὴν ἀδιαφορία τῶν Βορείων, ἀπέναντι στὶς ἀνάγκες τῶν νοτίων χωρῶν, ἀλλὰ δὲν εἶπε τίποτε γιὰ τὰ σχέδια διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σοσιαλιστοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ.