Στελέχη ΑΚΕΛ σὲ κυκλώματα διαφθορᾶς

Στὴν Κύπρο συνελήφθησαν στελέχη τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, γιὰ συμμετοχή τους σὲ κυκλώματα διαφθορᾶς καὶ τὴν ἀπόκτηση δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ τρεῖς ὁδηγήθηκαν στὶς φυλακὲς καὶ ἄλλοι πέντε ἀπολογοῦνται στοὺς ἀνακριτές, ἐνῶ λέγεται ὅτι ὁ κύκλος τῶν ἐνόχων εἶναι πολὺ μεγαλύτερος. Οἱ ὑποθέσεις ἀφοροῦν τὴν ἐκτέλεση μεγάλων ἔργων, μὲ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες, οἱ ὁποῖες τώρα ἀποκαλύπτονται, ἐνῶ διερευνῶνται καὶ περιπτώσεις μὲ ἀκίνητα στὰ Κατεχόμενα καὶ ἐμπλοκὴ κυβερνητικῶν παραγόντων∙ οἱ ὑποθέσεις αὐτὲς δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν ἔρευνα, γιὰ τὸ πῶς ὁδηγήθηκε ἡ μεγαλόνησος στὸ Μνημόνιο. Τὸ ΑΚΕΛ ἀπ’ τὴν πλευρά του καταγγέλλει τὴν κυβέρνηση γιὰ πολιτικὴ σκευωρία εἰς βάρος του, ἀλλὰ ἀποφεύγει νὰ ἀναφερθεῖ εἰδικὰ σὲ συγκεκριμένα στοιχεῖα καὶ στὴ δράση τῶν συγκεκριμένων ἀνθρώπων.