Προφυλάκιση τοῦ ἀρχηγοῦ

Ἡ προφυλάκιση τοῦ ἀρχηγοῦ χθὲς ἄμβλυνε ἀρκετὰ τὶς ἐντυπώσεις ἀπ’ τὴν μὴ προφυλάκιση τῶν τριῶν βουλευτῶν τὴν προηγούμενη∙ οἱ ἀντιδράσεις τῶν δικαστικῶν κύκλων γιὰ τοὺς τρεῖς καὶ ἡ προκλητικὴ στάση αὐτῶν, μὲ βιαιότητες κατὰ τῶν δημοσιογράφων, μέτρησαν μᾶλλον πολύ, ἂν καὶ εἶναι διάχυτο στὴν ἀτμόσφαιρα ὅτι καὶ ἄλλο γίνεται. Πολλοὶ στὴν διαπλοκὴ καὶ στὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα δὲν μποροῦσαν νὰ κρύψουν τὴν χαρά τους γιὰ τὴν μὴ προφυλάκιση, μὲ ταυτόχρονες κατηγορίες κατὰ τῆς κυβερνήσεως∙ κάποια μέσα ἀναμετέδιδαν τὰ σχόλια τους ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸν ἀρχηγὸ καὶ γιὰ τὸν τομεάρχη τῆς Νίκαιας τὰ σκέπασε ὅλα∙ ἀξιολύπητος ἦταν, μία μόνο γυναικεία φωνὴ ἀκούστηκε γιὰ συμπαράστασή του.