Ἀμερική, πολλὰ προβλήματα

Ἡ στάση πληρωμῶν ἀπ’ τὴν Τρίτη τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως ἐμφάνισε πολλὰ καὶ πολλαπλὰ προβλήματα στὴ μεγάλη χώρα∙ ἡ ἀπόλυση ὀκτακοσίων χιλιάδων ὑπαλλήλων ἔφερε τὸ κλείσιμο πολλῶν δημοσίων καὶ συναφῶν ὑπηρεσιῶν, τελωνεῖα, ἐφορίες, νοσοκομεῖα, πολλὲς στρατιωτικές μυστικὲς ὑπηρεσίες, μουσεῖα, πάρκα. Ἔτσι οἱ μητέρες δὲν μποροῦν πιὰ νὰ πάνε περίπατο τὰ παιδιά τους στὰ πάρκα τῶν πόλεων ἢ τῶν βουνῶν, στὰ νοσοκομεῖα οἱ δυσκολίες εἶναι πολλές, ἀλλὰ καὶ ἡ χώρα γίνεται ξέφραγο ἀμπέλι γιὰ τὶς διάφορες παρανομίες, λαθρεμπόριο, ναρκωτικά, ὑπονόμευση τῆς χώρας, τρομοκρατία∙ δὲν εἶναι γνωστὴ ἡ Ἀμερικὴ γιὰ τὸν σεβασμὸ τῶν πολιτῶν της πρὸς τὸν νόμο, τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ὅλοι βρῆκαν τὴν εὐκαιρία γιὰ ἀνενόχλητη δράση καὶ τὴν ἀσκοῦν πλέον ἐλεύθερα∙ ἤδη ὁ πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας ἀπηύθυνε ἔκκληση σὲ Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσου γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, διότι οἱ κίνδυνοι γιὰ τὴν χώρα εἶναι μεγάλοι ὑπογράμμισε.