Σχέσεις Κίνας, Ἰνδονησίας

Οἱ συνομιλίες τοῦ Κινέζου προέδρου στὴν Τζακάρτα μὲ τὸν Ἰνδονήσιο ὁμόλογο του χαρακτηρίζονται ὡς ἄκρως ἐποικοδομητικές, ἐνῶ ὑπέγραφη ἀπ’ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς σωρεία οἰκονομικῶν καὶ ἐμπορικῶν συμφωνιῶν∙ ἡ Ἰνδονησία εἶναι ἡ ἀνερχόμενη οἰκονομικὴ δύναμη παγκοσμίως, καθὼς διαθέτει τεράστιο φυσικὸ πλοῦτο καὶ δυναμικὸ πληθυσμό. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπέμεινε στὴν κοινὴ πορεία ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, στὰ πλαίσια τοῦ ὀργανισμοῦ ΑΣΕΑΝ, κάτι ποὺ ἀποδέχθηκε εὐμενῶς ὁ συνομιλητής του∙ ἡ οἰκονομία τους ἄλλωστε εἶναι συμπληρωματική, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων χωρῶν τῆς περιοχῆς, ἐνῶ χρησιμοποιοῦν, ὅλο καὶ σὲ μεγαλύτερο βαθμό, τὸ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, ὁ νέος συντηρητικὸς πρωθυπουργὸς τῆς Αὐστραλίας ἐπέλεξε τὴν Τζακάρτα, ὡς πρώτη ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικό, διότι δίδει βαρύτητα στὶς σχέσεις τῆς περιοχῆς.