Ἰσραήλ, ἐπίσκεψη Σαμαρᾶ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ἰσραήλ, συνοδείᾳ ὀκτὼ ὑπουργῶν καὶ ἑκατὸ ἐπιχειρηματιῶν, θεωρεῖται ἱστορικῆς σημασίας γιὰ τὶς δύο χῶρες καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἑστιάζουν τὸ ἐνδιαφέρον τους στὴν στενὴ πολιτικὴ συνεργασία -ἄλλωστε διεξάγονται αὐτὸν τὸν μῆνα δύο κοινὰ στρατιωτικὰ γυμνάσια- καὶ στὴν διερεύνηση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ ἀσχοληθοῦν οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ ἐπιχειρηματίες. Ἡ ἐνέργεια εἶναι τὸ πρῶτο θέμα, γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ ἰσραηλινοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ ἡ συνεργασία στὸν τουρισμό, στὴν γεωργία, στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ στὴν πολεμικὴ βιομηχανία∙ οἱ Ἰσραηλινοὶ συνεργάζονται ἤδη μὲ πολλὲς ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ, διότι θεωροῦνται πιὸ ἀποδοτικὲς καὶ πιὸ προηγμένες ἀπ’ τὶς δικές τους, παρὰ τὴν ἀναγνωρισμένη ὑψηλὴ στάθμη τους σὲ πολλὰ ὁπλικὰ συστήματα. Στοὺς πολλοὺς ἄλλους κλάδους διανοίγονται εὐρεῖες προοπτικὲς συνεργασίας μὲ ἐπὶ μέρους ἑταιρεῖες. Γινόμαστε περιζήτητοι στὸ ἐξωτερικό.