Βουλή, ζήτημα ἀκροδεξιᾶς

Τὸ πρόβλημα τῆς ἀκροδεξιᾶς μεταφέρεται καὶ στὴ Βουλή, πέραν τῶν ἀνακρίσεων μὲ τὰ πολλὰ νέα εὐρήματα∙ ἤδη ἐντοπίζονται εὐθύνες, γιὰ συμμετοχὴ σὲ κακουργήματα, καὶ γιὰ δύο ἀκόμη βουλευτές, ἐνῶ κατέθεσαν, μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα τρεῖς ἄλλοι προστατευόμενοι μάρτυρες. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἀποφασισμένη νὰ φθάσει στὰ ἄκρα, ἐνῶ ἔχει τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινῆς γνώμης∙ οἱ διαστάσεις τῆς παρανόμου δράσεως τῆς ἀκροδεξιᾶς ἀποδεικνύεται πλέον πολὺ εὐρύτερες ἀπὸ ὅσες φαίνονταν στὴν ἀρχή. Τὰ νομοσχέδια, γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως, ὄταν διαπιστώνεται παρανομία, κατατίθενται στὴ Βουλή, ἀλλὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ οἱ ΑΝΕΛ ἐμφανίζονται ἐπιφυλακτικοὶ τουλάχιστον∙ δείχνουν, μὲ τὶς δηλώσεις στελεχῶν τους, ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ψήφιση τῶν σχετικῶν νόμων. Στὴν Κουμουνδούρου ἔχει προκληθεῖ σοβαρὸ θέμα, καθὼς πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἀμφιλεγόμενες αὐτὲς θέσεις ἔχουν ἀρνητικὴ ἀπήχηση καὶ ἐπιβεβαιώνουν ἔτσι ὅσους καταγγέλουν τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις.