Τραγωδία στὴν Λαμπεντοῦζα

Τὸ ναυάγιο, λόγῳ κακοκαιρίας, ἔξω ἀπ’ τὴν Λαμπεντοῦζα, μὲ τὶς ἑκατοντάδες τῶν μεταναστῶν νεκρῶν, ταρακούνησε ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη∙ οἱ ἄσχημες καιρικὲς συνθῆκες δὲν ἐπέτρεψαν στὰ σωστικὰ συνεργεῖα τὴν ἀναζήτηση πολλῶν πνιγμένων στὴ θάλασσα. Οἱ πρόσφυγες προέρχονταν ἀπ’ τὴν Ἐρυθραία κι ἀναζητοῦσαν καλύτερη τύχη στὴν Εὐρώπη, μέσα ἀπ’ τὰ χέρια τῶν συγχρόνων δουλεμπόρων∙ τὸ μικρὸ νησί, νοτίως τῆς Σικελίας, δὲν διαθέτει ἐγκαταστάσεις οὔτε γιὰ τὴν φύλαξη τῶν σορῶν τῶν νεκρῶν. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ χαράξει σαφῆ καὶ ἀποτελεσματικὴ μεταναστευτικὴ πολιτικὴ καὶ νὰ προστατεύσει αὐστηρὰ τὰ σύνορά της∙ δὲν εἶναι δυνατὸν μόνο οἱ περιφερειακὲς χῶρες νὰ ὑφίστανται τὶς συνέπειες. Τὸ ποιὰ θὰ εἶναι αὐτὴ ἀπομένει νὰ συμφωνηθεῖ.