ΑΠΕΚ, στὸ Μπαλὶ Ἰνδονησίας

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν χωρῶν Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Ἀσίας καὶ Εἰρηνικοῦ ἄρχισε στὸ Μπαλὶ τῆς Ἰνδονησίας∙ οἱ ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν τῆς περιοχῆς καὶ τοῦ σημερινοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ κέντρου συζητοῦν γιὰ τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ προβλήματα, ἐνῶ γίνονται καὶ πολλὲς διμερεῖς συναντήσεις. Στὴ διάσκεψη ἐκπροσωποῦνται 21 χῶρες, οἱ περισσότερες μὲ τοὺς προέδρους τους, καὶ καλύπτουν 55% τοῦ παγκοσμίου ΑΕΠ καὶ 44% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου∙ πρωταγωνιστικὸ ρόλο διαδραματίζει πλέον ὁ Κινέζος πρόεδρος, μὲ τὸν Ρῶσο δεύτερο, οἱ ὁποῖοι ἀναλαμβάνουν τὴν πρωτοβουλία γιὰ πολλὰ προβλήματα. Ἡ Κίνα ἔχει καθιερώσει τὸ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα καὶ καταστήσει πιστωτικὸ κέντρο τῆς περιοχῆς τὴν Σαγκάη, καὶ μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ζώνης της ἐλευθέρου ἐμπορίου∙ ἡ ἀπουσία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα μετράει ἀρκετά, διότι περιορίζεται ἡ Ἀμερικὴ σὲ δευτερεύοντα ρόλο, καθὼς ματαιώθηκαν καὶ οἱ συναντήσεις μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τὸν Ξὶ Τζιπίνγκ.