ΧΑ, ἄλλοι τρεῖς βουλευτὲς

Ὁ ἀνακριτὴς τῆς κουκουργηματικῆς ἀκροδεξιᾶς ζήτησε τὴν ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας ἄλλων τριῶν βουλευτῶν, ἐπειδή, μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ποινικῆς διώξεως αἴρεται τὸ αὐτόφωρο∙ οἱ καταθέσεις τῶν προστατευομένων μαρτύρων, πρώην στελεχῶν τῆς ὀργάνωσης, ἀποκαλύπτουν τὰ σχέδια, γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος καὶ τὴν εἰσβολὴ μὲ τὰνκς στὴ Βουλή. Οἱ διώξεις ἄρχισαν, ἐνῶ οἱ λαλίστατοι συνοδοιπόροι τους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχουν χάσει τὴν φωνή τους∙ δὲν περίμεναν τόσο ταχεῖα καὶ τόσο ἀποφασιστικὴ ἀντίδραση τῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἐκκαθάριση τῆς πλευρᾶς αὐτῆς ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν συνέχισή της στὶς ἄλλες πλευρὲς τῆς παρανομίας, μὲ τὴν ἀνοχὴ ἀπέναντί τους κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς∙ ἤδη ἔχουν ἀδειάσει μερικὰ ὀχυρά τους, ἀλλὰ ἀπομένουν καὶ ἄλλα τὴν σειρά τους. Στὸ Ἐφετεῖο τὸ δικαστήριο ἔκρινε τὸν Ἄκη Τσοχατζόπουλο καὶ τοὺς ἄλλους δεκαέξι, πλὴν δύο, ἐνόχους γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα. Ἀκολουθοῦν σήμερα οἱ ποινές.