Προκλήσεις Ταχὶπ Ἐρντογὰν

Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ζητάει ἀντιπαροχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴ Θράκη, τὴν διαδικασία τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μουφτῆ, ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης∙ δὲν περιέλαβε τὴν Σχολὴ στὶς μεταρρυθμίσεις ποὺ πρότεινε, διότι ἤλπιζε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ ἔπεφτε στὴν παγίδα καὶ θὰ συζητοῦσε τὸ θέμα. Ἡ Ἀθήνα, ὅμως, ἀπάντησε, ὅτι τὸ θέμα τῆς Χάλκης, εἶναι διεθνὲς κι ὄχι διμερές, ἑπομένως ὑποχρεοῦται ρυθμίσαι αὐτὸ ἡ Τουρκία, γιὰ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ὅσο γιὰ τὸν Μουφτῆ τὴν διαδικασία τῆς ἐκλογῆς του τὴν προβλέπει ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχασε τὴν ὑπόθεση τῆς Συρίας κι ἐγκαταλείπει τὰ ὄνειρά του περὶ ἡγεμονίας στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο.