Βόρειο σέλας Μινεσσότας

Στὴν Μινεσσότα, τὸ βράδυ τῆς 1ης Ὀκτωβρίου παρουσιάσθηκε στὸν οὐρανὸ τὸ βόρειο σέλας∙ τὸ μοναδικὸ φαινόμενο καταγράφηκε ἀπὸ πολλοὺς ἐρασιτέχνες καὶ δημοσιεύθηκαν τὰ βίντεο στὸ δαδίκτυο. Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακό, τὸ κόκκινο σύννεφο νὰ ἐμφανίζεται στὸν ἔναστρο οὐρανὸ καὶ νὰ δημιοουργεῖ διάφορα σχήματα, ὅπως καὶ στὸν Βόρειο πόλο∙ πολλοὶ κάτοικοι βγῆκαν ἔξω καὶ παρακολούθησαν τὸ φαινόμενο. Οἱ μετεωρολόγοι δὲν μπόρεσαν νὰ ἀπαντήσουν τὸ πῶς παρουσιάσθηκε τὸ βόρειο σέλας ἐκτὸς τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου, διότι δὲν ἔχει καταγραφεῖ στὴν ἱστορία ἄλλο τέτοιο φαινόμενο∙ ἡ ἐμφάνισή του στὸν Βόρειο Πόλο ἀποδίδεται στὰ μαγνητικὰ κύματα τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ αὐτὰ γιατὶ ἐπεκτάθηκαν μόνο στὴν Μινεσσότα κι ὄχι καὶ σὲ ἄλλες περιοχές; Δύσκολη ἀπάντηση.