Πάντας ὑποσπόνδους ἀφῆκεν

Ἡ κατάληψη τῆς πόλεως τῶν Μεγάρων ἀπ’ τοὺς Ἀθηναίους σήμανε τὴν ὁριστικὴ νίκη τους στὸν πόλεμο∙ εἶχε ἀρχίσει, στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου π.Χ. αἰῶνος, μὲ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος. «Ναῦς γὰρ τις Ἀττικὴ προσέπλει σιωπῇ τὸ πρῶτον»∙ στὴν ἀρχὴ ἕνα ἀττικὸ πλοῖο παράπλεε τὴν ἀκτὴ σιωπηλά. «Εἶτα κραυγῇ καὶ ἀλαλαγμῷ προσφερομένων»∙ ἔπειτα μὲ φωνὲς καὶ ἀλαλαγμούς. «Εἷς ἀνὴρ ἔνοπλος ἐξαλλόμενος μετὰ βοῆς ἔθει πρὸς ἄκρον τὸ Σκιράδιον… ἐκ γῆς προσφερόμενος»∙ ἕνας ἄνδρας ἔνοπλος ἀλαλάζοντας μὲ θόρυβο ἔτρεχε πρὸς τὸ Σκιράδιο ἀκρωτήριο. «Πλησίον δὲ τοῦ Ἐνυαλίου τὸ ἱερόν ἐστιν ἱδρυσαμένου Σόλωνος»∙ ἐκεῖ κοντὰ εἶναι καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ἐνυαλίου, τοῦ Ἄρεως, τὸν ὁποῖο ἔκτισε ὁ Σόλων. «Ἐνίκησε γὰρ τοὺς Μεγαρεῖς, καὶ ὅσοι μὴ διεφθάρησαν ἐν τῇ μάχῃ, πάντας ὑποσπόνδους ἀφῆκεν»∙ ἐνίκησε τοὺς Μεγαρεῖς κι ὅσοι δὲν σκοτώθηκαν στὴ μάχη τοὺς ἄφησε ἐλευθέρους μετὰ ἀπὸ διμερεῖς μεταξύ τους σπονδές.