Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Οἱ πτωτικὲς τάσεις κυριάρχησαν παγκοσμίως στὶς ἀγορές, μὲ τὴν ἐξαίρεση σταθεροποιητικῶν στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3570 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 131,4950 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,59, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1311. Οἱ φόβοι χρεωκοπίας τῆς Ἀμερικῆς διαμορφώνουν τὸ ἀρνητικὸ κλίμα, ἐπειδὴ συνεχίζονται οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν στὴν Οὐάσιγκτον∙ οἱ πολιτικοὶ δείχνουν νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία, καθὼς ἡ κρίση πλήττει πλέον καὶ τὶς ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, διότι παρατηρεῖται ἔλλειψη ρευστότητος στὴν ἀγορά. Γιὰ τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις, μὲ παραγγελίες ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, τὰ προβλήματα εἶναι περισσότερα καὶ πολλὲς ἀπολύουν προσωπικό, λόγῳ κεφαλαιακῆς στενότητος∙ ἐπὶ πλέον ἡ Airbus ἐξασφάλισε παραγγελία γιὰ πρώτη φορὰ ἀπ’ τὴν Japan Airlines, γιὰ 56 Α350, ὕψους ὀκτὼ δις εὐρὼ κι ἔχει αὐξήσει τὶς παραγγελίες της σὲ 1112 τὸ πρῶτο ἐννεάμηνο, ἔναντι 476 τῆς Boeing. Πλήττεται ἡ ναυαρχίδα τῆς Ἀμερικῆς.