Ἰσραήλ, σωρεία συμφωνιῶν

Οἱ σχέσεις Ἑλλάδος καὶ Ἰσραὴλ ἀνάγονται σὲ στρατηγικῆς σημασίας, ὑπογράμμισαν οἱ δύο πρωθυπουργοί, μετὰ τὶς διμερεῖς συνομιλίες τους, ἐνῶ ὑπεγράφησαν πολλὲς συμφωνίες οἰκονομικῆς συνεργασίας ἀπ’ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς∙ ὁ ἄξων Ἰσραήλ, Κύπρος, Ἑλλὰς ὁδηγεῖ στὴν Εὐρώπη καὶ ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ διέξοδο γιὰ τὸ ἐβραϊκὸ κράτος. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι οἱ δύο χῶρες ἀποτελοῦν τὶς νησίδες ἀσφαλείας καὶ σταθερότητος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, καὶ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου πρόσθεσε, ὅτι, «ὁ ἔξυπνος μάνατζερ ἔρχεται σήμερα στὴν Ἑλλάδα κι αὔριο θὰ ἔρχονται ὅλοι», ἐννοώντας τοὺς πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας μας, μὲ πρῶτον τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει ἐπείγουσα ἀνάγκη ἡ χώρα του. Ἰσραηλινὲς ἑταιρεῖες ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ἐνεργειακά μας ἀποθέματα, μὲ πρῶτες συμφωνίες στοὺς κόλπους Θερμαϊκὸ καὶ Ὀρφανοῦ∙ ἐπίσης Ἰσραηλινοὶ ἀγοράζουν τὴν κτηματικὴ ἑταιρεία «Πανγαία» ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, μὲ σκοπὸ τὶς ἐπενδύσεις σὲ μεγάλες τουριστικὲς μονάδες.