Ἔλεγχος οἰκονομικῶν πόρων

Τὸν ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» ζήτησε ἀπ’ τὸ ΣΔΟΕ ὁ ἀνακριτὴς τῆς ὑποθέσεως, ἐνῶ ἀποκαλύπτονται πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνατρεπτικὴ δράση τῆς ὀργανώσεως∙ ἡ ἀνακρίτης Πειραιῶς διέταξε τὴν σύλληψη τοῦ δευτέρου ἀτόμου στὸ αὐτοκίνητο τοῦ δράστου τῆς δολοφονίας τοῦ Παύλου Φύσσα. Οἱ ὀργανώσεις φαίνεται ὅτι ἔχουν διαλυθεῖ, καθὼς ἔσπασε ὁ πέπλος τῆς σιωπῆς κι ὅλο καὶ περισσότερα στελέχη προστρέχουν στοὺς ἀνακριτὲς γιὰ κατάθεση τῶν ἀπορρήτων τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ τὸ ἄλλοτε δυναμικὸ καὶ ἀτρόμητο κόμμα ἐξαχνώνεται, καθὼς οἱ ὀργανώσεις του κλείνουν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη καὶ μόνο ἡ ἐπιχώρια διαπλοκὴ τοῦ προσδίδει κάποια μορφὴ ἐπιβιώσεως. Ἀκόμη καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀλλάζει στάση κι ἀνακαλεῖ τὰ λαλίστατα στελέχη του, μὲ φρασεολογία συμπληρωματικὴ πρὸς τὶς δράσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ φοβᾶται, ὅπως φαίνεται, τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς ἐπιδόσεις κάποιων ἀπ’ τὶς συνιστῶσες του, μὲ τάσεις πρὸς τὰ «γουναράδικα» καὶ τὰ «σηκώματα».