Τῶν Μεγαρέων ἐπιμενόντων

Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν καταλάβει τὰ Μέγαρα κι ἀποδώσει τοὺς συλληφθέντας, μετὰ ἀπὸ συνθηκολόγηση∙ ἀλλὰ οἱ ἄλλοι ἐπέμειναν στὸν μεταξύ τους πόλεμο. «Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν Μεγαρέων ἐπιμενόντων πολλὰ κακὰ καὶ δρῶντες ἐν τῷ πολέμῳ καὶ πάσχοντες»∙ ἀλλὰ παρὰ τὴν συνθηκολόγηση οἱ Μεγαρεῖς ἐπέμειναν καὶ πολλὰ ἔκαναν ἀλλὰ καὶ ἔπαθαν. «Ἐποιήσαντο Λακεδαιμονίους διαλλακτὰς καὶ δικαστάς»∙ ἔκαναν τοὺς Λακεδαιμόνιους διαιτητὲς καὶ δικαστές. «Οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῷ Σόλωνι συναγωνίσασθαι λέγουσι τὴν Ὁμήρου»∙ πολλοὶ λοιπὸν λένε ὅτι ὁ Σόλων συναγωνίσθηκε τὴν δόξα τοῦ Ὁμήρου. «Ἐμβαλόντα γὰρ αὐτὸν ἔπος εἰς νεῶν κατάλογον ἐπὶ τῆς δίκης ἀναγνῶναι»∙ παρενέβαλε λένε κάποιον στίχο στὸν κατάλογο τῶν νεῶν καὶ τὸν διάβασε στὴν δίκη. «Αἴας δ’ἐκ Σαλαμῖνος ἄγειν δυωκαίδεκα νῆας,/ στῆσε ἄγων ἵν’ Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες»∙ ὁ Αἴας δὲ ἀπ’ τὴν Σαλαμῖνα δώδεκα πλοῖα,/ ὁδήγησε κοντὰ στὴν παραταξη τῶν Ἀθηναίων. Εἶχαν τὸν Ὅμηρο ὡς διδάσκαλό τους.