Ἀγορὰ ἀπὸ Ἰάπωνες Airbus

Ἡ παραγγελία 56 ἀεροσκαφῶν Airbus Α350 ἀπ’ τὴν ἰαπωνικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία JAL θεωρεῖται ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους ὡς ἱστορικὴ στὸν ἀνταγωνισμό της μὲ τὴν ἀμερικανικὴ Boeing∙ ἡ ἰαπωνικὴ ἀγορὰ ἦταν ἀποκλειστικὸ προονόμιο τῶν Ἀμερικανῶν καὶ δὲν εἶχαν μπορέσει οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ πουλήσουν οὔτε ἕνα σκάφος. Ἡ παραγγελία τῆς JAL εἶναι μᾶλλον ἡ πρώτη εὐκαιρία, διότι καὶ ἡ δεύτερη ἀεροπορική τους ἑταιρεία, ἡ ΑΝΑ, λέγεται ὅτι διαπραγματεύεται μὲ τὴν Airbus τὴν ἀγορὰ πολλῶν ἀεροσκαφῶν∙ οἱ ἰαπωνικὲς ἑταιρεῖες εἶχαν τὰ περισσότερα Boeing787 στὸν κόσμο καὶ τὰ κρατοῦν στὸ ἔδαφος, λόγῳ τῶν ζημιῶν τους γιὰ πολλοὺς μῆνες. Ἔτσι ἐστράφησαν πρὸς τὴν μοναδικὴ ἄλλη ἑταιρεία∙ τὸ πλῆγμα γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς εἶναι σοβαρό, διότι ἡ ἀεροπορική τους βιομηχανία θεωρεῖται σήμερα ἡ ναυαρχὶς τῆς οἰκονομίας τους. Κι ἔρχεται τὶς μέρες τῆς στάσεως πληρωμῶν καὶ τῆς ἀπειλῆς γιὰ ἐπίσημη χρεωκοπία τῆς χώρας τους.