Ἀμερική, φόβοι χρεωκοπίας

Οἱ φόβοι γιὰ ἐπίσημο κήρυξη χρεωκοπίας ἀπ’ τὴν ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση ἐντείνονται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς τὸ ἀδιέξοδο μεταξὺ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τῶν Ρεπουμπλικανῶν παραμένει, χωρὶς προοπτικὲς διεξόδου∙ ἡ ἰδιωτικὴ οἰκονομία ὑφίσταται καθημερινὰ καὶ χειρότερα τὶς ἐπιπτώσεις, μὲ ἀπολύσεις προσωπικοῦ ἀπὸ πολλὲς ἐπιχειρήσεις καὶ προβλήματα ρευστότητος ἀπὸ περισσοτερες. Οἱ διεθνεῖς ἀντιδράσεις εἶναι οἱ ἐντονώτερες∙ τὸ Πεκίνο προειδοποίησε τὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι μὲ τὴν πολιτική της θέτει σὲ κίνδυνο τὴν πορεία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ τὶς ξένες ἐπενδύσεις πολλῶν τρις δολλαρίων στὴν Ἀμερική∙ φαίνεται ὅτι αὐτὲς δὲν μετροῦν ἀρκετὰ στὴν ἀμερικανικὴ πρωτεύουσα κι αὐτὸ ἐνοχλεῖ περισσότερο τοὺς ξένους, μὲ τοὺς Κινέζους ἔχειν τὸν πρῶτον λόγον. Τὸ πρόβλημα πλέον εἶναι καθαρὰ πολιτικό, διότι συγκρούονται οἱ δύο διαφορετικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας∙ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐμφανίζονται ἐπιδιώκειν τὴν ταπείνωση τοῦ προέδρου, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν της πρὸς κάθε κατεύθυνση.