Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴ Δύση κι ἀνοδικὲς στοὺς Ἀναδυόμενους∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερά, 1,3571 δολλάρια καὶ 131,8560 γιέν, ἀλλὰ ἀνοδικά, χρυσός, 1321 καὶ πετρέλαιο, 110,26. Οἱ ἀναδυόμενες χῶρες δείχνουν ὅτι ἀντιμετωπίζουν ἤρεμα τὴν στάση πληρωμῶν στὴν Ἀμερική, ἐνῶ δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο στὴν Εὐρώπη καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὁ Κινέζος πρόεδρος, μάλιστα, διαβεβαίωσε τοὺς ἡγέτες τοῦ ΑΠΕΚ στὸ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Μπαλί, ὅτι ἔχουν ληφθεῖ μέτρα προνοίας, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ μετατροπῆς τῆς ἀμερικανικῆς χρεωκοπίας, σὲ σοβαρὴ παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση∙ οἱ διαβεβαιώσεις φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀπήχηση στοὺς ἐπενδυτές, διότι δὲν παρουσιάζεται νευρικότης στὶς ἀγορές τους, ὅπως θὰ ἦταν ἀναμενόμενο. Ὁπωσδήποτε ἡ οἰκονομία τῶν ἀναδυομένων χωρῶν δὲν εἶναι στὴν ἴδια κατάσταση, μὲ ἐκείνη τῆς κρίσεως τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, ὄχι τόσο ἀπὸ πλευρᾶς ἀναπτύξεως, ὅσο ἀπὸ πλευρᾶς ἀπεξαρτήσεώς τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Ἔχουν φτιάξει μηχανισμοὺς προστασίας.