Κύπρος, εὐθύνη Χριστόφια

Τὴν κυρία εὐθύνη, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς Κύπρου, ἐπιρρίπτει στὸν Δημήτρη Χριστόφια τὸ πόρισμα τῆς Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης∙ οἱ ἀνώτατοι δικαστὲς καταλογίζουν στὸν προηγούμενο πρόεδρο εὐθύνες, ὄχι μόνο γιὰ ἀνγόηση τῶν προειδοποιήσεων τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων –κυρίως τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης- γιὰ τὴν ἔγκαιρο λήψη μέτρων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἄσκηση αὐθαιρέτως προσωπικῆς πολιτικῆς, παρὰ τὶς ἀντίθετες πολλὲς φορὲς προτάσεις τῶν ὑπουργῶν του. Τὸ πόρισμα ἐπιρερίπτει εὐθύνες καὶ στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, γιὰ τὴν μὴ πλήρη ἐνημέρωσή του πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ περικοπὴ τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων∙ οἱ ἀντιδράσεις ἦταν διάφορες. Ὁ σημερινὸς πρόεδρος παραδέχθηκε τὶς εὐθύνες του, ἐνῶ ὁ προηγούμενος κατηγόρησε τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ μεροληπτικὴ ἀξιολόγηση. Τὸ ΑΚΕΛ μάλιστα ὑποστήριξε ὅτι οἱ εὐθύνες εἶναι καθαρὰ πολιτικές.