Καταστροφολογίας ἑπόμενη προπαγάνδα

Ἡ καταστροφολογία συνεχίζεται μὲ ἄλλης μορφῆς προπαγάνδα, ὅπως οἱ πληροφορίες γιὰ διακοπὴ τῶν ἐρευνῶν τῆς λίστας Λαγκάρντ, ἐνῶ συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο∙ προωθεῖται τροπολογία γιὰ διετῆ παράταση τῶν ἐρευνῶν, ὥστε νὰ μπορέσει τὸ ΣΔΟΕ νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο του. Ἡ προπαγάνδα ἀναπαράγεται ἀπ’ τὰ ἴδια κυκλώματα ποὺ ἀσκοῦν κριτικὴ γιὰ τὰ μέτρα κατὰ τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἀλλὰ καὶ ἔχουν σαφῆ θέση κατὰ τῆς Εὐρωζώνης∙ διαπιστώνουν τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα ὅτι ἔχουν ὑποστεῖ πανωλεθρία στὴν Ἑλλάδα, διότι δὲν χρεωκόπησε ἡ χώρα, δὲν διαλύθηκε ἡ Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἡ ἔξοδός μας ἀπ’ τὴν κρίση νὰ εἶναι ὁρατὴ πλέον. Ἡ ἐμμονὴ στὴν προπαγάνδα ἔχει ἐνδιαφέρον, διότι ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὰ γεγονότα, καὶ τὴν ἀσπάζεται μόνο μεγάλο μέρος τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς.