Ἀνατρεπτικὴ ἡ ἀκροδεξιὰ

Οἱ προπαρασκευαστικὲς πράξεις γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος δὲν αἴρονται μὲ τὴν σύνταξη ἄλλου καταστατικοῦ τῆς ὀργανώσεως, ὅταν μάλιστα ἐπιβεβαιώνονται ἀπ’ τὴν ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν σὲ πολεμικὰ ἔργα∙ ἑπομένως ἡ ἄρση τῆς ἀσυλίας τῶν βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀντιμετωπίζεται κάτω ἀπ’ τὸ πρίσμα τῶν νέων στοιχείων καὶ θέτουν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους, ὅλους τοὺς βουλευτές. Ἡ προστασία τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος δὲν εἶναι ὑπόθεση μόνο τῶν κομμάτων, ἀλλὰ ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Ἑλλάδος∙ ἑπομένως στὸ θέμα, ὅπως καὶ στὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν κομμάτων μὲ ὑπονομευτικὴ δράση κατὰ τοῦ πολιτεύματος, δὲν νοεῖται κομματικὴ πειθαρχία. Οἱ φλυαρίες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ οἱ δικαιολογίες γιὰ φωτογραφικὲς διατάξεις, δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀντισυνταγματικές, ἀλλὰ καὶ βαθύτατα ἀντιδημοκρατικές∙ ἡ ἡγεσία τῆς Κουμουνδούρου δύναται ἔχειν ὅποιες δεύτερες σκέψεις θέλει, ἀλλὰ ὅσοι βουλευτές της ὑπακούουν, σημαίνει ὅτι ἀποδέχονται τὴν θεωρία κάποιων συναδέλφων τους περὶ «γουναράδικων».