Ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος

Οἱ ἀνακριτὲς ἔχουν συγκεντρώσει ἀρκετὰ στοιχεῖα, κυρίως ἀπ’ τὶς καταθέσεις πρώην στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅτι εἶχαν γίνει πολλὲς προκαταρκτικὲς πράξεις γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος∙ οἱ κατηγορίες ἔχουν σχηματισθεῖ καὶ ἔχουν παραπεμφθεῖ στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας ἄλλων τριῶν βουλευτῶν τῆς ἀκροδεξιᾶς. Σήμερα συνέρχεται ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν κατηγοριῶν καὶ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα ἀποφασίζει ἡ Ὁλομέλεια∙ τὸ ἐὰν παρουσιασθοῦν οἱ βουλευτὲς εἶναι δικό τους θέμα. Πάντως συνέρχεται ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν γιὰ τὴν ἀνάθεση τῆς ὑποθέσεως σὲ ἐφέτη ἀνακριτή, μετὰ ἀπὸ πρόταση τῆς Εὐτέρπης Κουτζουμάνη∙ οἱ ἀνακρίσεις ὅμως δὲν σταματοῦν κι οἱ ἀνακριτὲς συνεχίζουν τὸ ἔργο τους.