Βενιζέλος στὴν Παλαιστίνη

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως ἐπισκέφθηκε τὴν παλαιστινιακὴ ἀρχὴ στὴ Ραμάλλα καὶ εἶχε συναντήσεις μὲ τὸν πρόεδρό της, τὸν πρωθυπουργό της καὶ τὸν ὑπουργό της Ἐξωτερικῶν∙ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τήρησε τὴν ἰσορροπία μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν στὴν παλαιστινιακὴ ὑπόθεση. Μετὰ τὶς συνομιλίες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ κυβερνητικοῦ κλιμακίου μὲ τὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, οἰκονομικοῦ χαρακτῆρος σὲ μεγάλο βαθμό, συνεχίζει τὸν διάλογο καὶ μὲ τοὺς Παλαιστινίους∙ ἦταν ἀπαραίτητη ἡ κίνηση αὐτὴ πρὸς τὸν ἀραβικὸ κόσμο, γιὰ νὰ μὴν δίδεται ἡ ἐντύπωση τῆς μονομέρειας. Ὁπωσδήποτε καὶ οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο ἔχουν ἀμβλυνθεῖ ἀρκετὰ τὸν τελευταῖο καιρό, καθὼς τὸ Ἰσραὴλ ἔχει ἁπαλύνει ἀρκετὰ τὴν στάση του, μετὰ τὶς ἐξελίξεις στὴ Συρία.