Ἀποδεῖξαι τοῖς δικασταῖς

Ὁ Σόλων προσέθεσε καὶ δύο στίχους στὴν Ἰλιάδα, καὶ «ἀπέδειξε» ὅτι ἡ Σαλαμίς ἀνήκει στὴν Ἀθήνα∙ εἶχε ἀνακαταλάβει τὴν νῆσο μετὰ ἀπὸ πόλεμο κατὰ τῶν Μεγαρέων. «Αὐτοὶ Ἀθηναῖοι ταῦτα μὲν οἴονται φλυαρίαν εἶναι»∙ ἀλλὰ οἱ Ἀθηναῖοι πίστευαν ὅτι αὐτὰ εἶναι φλυαρίες. «Τὸν δὲ Σόλωνά φασι ἀποδεῖξαι τοῖς δικασταῖς»∙ ὁ δὲ Σόλων λένε ἀπέδειξε στοὺς δικαστές. «Ὅτι Φιλαῖος καὶ Εὐρυσάκης, Αἴαντος υἱοί, Ἀθήνησι πολιτείας μεταλαβόντες»∙ ὅτι ὁ Φιλαῖος καὶ ὁ Εὐρυσάκης, παιδιὰ τοῦ Αἴαντος, ἀφοῦ ἔγιναν Ἀθηναῖοι πολῖτες. «Παρέδοσαν τὴν νῆσον αὐτοῖς καὶ κατῳκησαν ὁ μὲν ἐν Βραυρῶνι τῆς Ἀττικῆς, ὁ δὲ ἐν Μελίτῃ»∙ παρέδωσαν τὴν νῆσο σὲ αὐτοὺς καὶ κατώκησαν ὁ ἕνας στὴν Βραυρῶνα κι ὁ ἄλλος στὴν Μελίτη, κοντὰ στὴν Πνύκα. «Καὶ δήμον ἐπώνυμον Φιλαίου τῶν Φιλαϊδῶν ἔχουσιν, ὅθεν ἦν Πεισίστρατος»∙ κι ἔχουν ἐπώνυμο δῆμο ἀπ’ τὸ ὄνομα Φιλαῖος, τῶν Φιλαϊδῶν, ἀπὸ ὅπου κατάγεται ὁ Πεισίστρατος.