Χρέος Ἀμερικῆς, στασιμότης

Σὲ στασιμότητα βρίσκεται τὸ πρόβλημα τῆς στάσεως πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, καθώς, ἐὰν παραταθεῖ ἄλλη μία ἑβδομάδα, κηρύσσει χρεωκοπία∙ οἱ διαφορὲς παραμένουν ἀγεφύρωτες κι οὐδεμία πλευρὰ ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ ὑποχωρήσεις, ἐνῶ οἱ ξένοι κάτοχοι ἀμερικανικῶν ὁμολόγων, μὲ πρώτους τοὺς Κινέζους, προειδοποιοῦν ὅτι θὰ προχωρήσουν στὴν ἐκποίησή τους, ἐὰν διαβλέψουν ἀπότομη ὑποτίμησή τους. Ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση καλὰ κρατεῖ, μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανούς, καὶ τώρα ἀκόμη ἐὰν ὑποχωρήσουν, νὰ ἔχουν ἐπιτύχει τὸν πρῶτο στόχο τους, τὴν ταπείνωση τοῦ προέδρου στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα τρέχει πίσω ἀπ’ τὰ γεγονότα καὶ δὲν τὰ προλαβαίνει, ἐνῶ διεθνῶς εἶναι σχεδὸν ἀποῦσα ἡ Ἀμερική. Οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων, γιὰ συμβιβαστικὴ λύση δὲν ἀποδίδουν, διότι οἱ Ρεπουμπλικανοὶ διαπιστώνουν ὅτι στὸν κόσμο τους ἔχουν ἀπήχηση οἱ θέσεις τους∙ ὁ βαθμὸς ἐπεκτάσεως τῆς κρίσεως, ἀπὸ πιστωτικὴ σὲ καθαρὰ οἰκονομική, εἶναι πλέον τὸ ζητούμενο.